AFFIRMERA HR
DIN EXTERNA HR-AVDELNING

Din Externa HR-avdelning

Som kund behöver du varken anställa någon eller bygga upp en egen HR-funktion eller rekryteringsavdelning. Affirmera erbjuder ett anpassat HR-stöd för dig som chef eller för dig i din HR-funktion, oavsett om du arbetar i en mindre verksamhet eller i en större organisation och känner behov av professionell HR och rekryteringshjälp.

Vi hjälper er med det stöd ni behöver, på timmar eller via ett flexibelt HR-abonnemang. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan bli er dedikerade externa HR-avdelning och stötta er på er HR-resa. Er framgång är vår prioritet, och vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål – oavsett var ert företag finns i Sverige.

Affirmera HR – Din Externa HR-Avdelning

HR-Support

Affirmera erbjuder HR-support för både chefer och HR-avdelningar och finns där som ditt expertstöd genom personalärenden, förhandlingar med fackförbund, chefsstöd och coachning, liksom stöd med det löpande operativa HR-arbetet och lagkrav.

HR-Utveckling

Affirmera hjälper er att bygga upp och utveckla ert HR-arbete och kan exempelvis bistå med att ta fram policys, rutiner, medarbetarhandbok odyl anpassat till er verksamhet. Vi hjälper er med små eller stora projekt, för kortare eller längre tidsperioder – allt efter ert behov.

Rekrytering

Affirmera hjälper er att hitta de kandidater som bäst matchar ert behov genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Affirmera erbjuder stöd i alla skeden av rekryteringsprocessen, från kravspecifikation till onboarding. Vi hjälper även till med headhunting och second opinion.

HR-Abonnemang

Om du är i behov av ett löpande HR-stöd finns det möjlighet att teckna ett flexibelt HR-Abonnemang. Genom ett fördelaktigt upplägg och pris garanterar vi att avsätta ett överenskommet antal timmar för HR-stöd, strategiskt och operativt, till ditt företag. Vi lär känna er verksamhet och kan ge er det optimala stödet. Du får tillgång till hela Affirmeras HR-team som en extern HR-avdelning.

HR-Genomlysning

Är ni HR-compliant? Följer ni lagar och regler? Finns tydliga processer och policys? Har ni någon HR-strategi? Finns det en medarbetarhandbok? Affirmera kan bistå med en grundlig genomlysning av ert HR-arbete. Vi hjälper er att identifiera förbättringsområden och tar fram en handlingsplan med prioriteringar av var ni bäst kan lägga fokus framåt.

HR-Interim

Periodvis kan ett företag behöva mer regelbundet stöd vid tex en vakans, sjukdom, föräldraledighet, omorganisation och arbetstoppar. Affirmera kan hjälpa till med en temporär konsultlösning. Våra HR-konsulter kan snabbt sätta sig in i er verksamhet och på kort tid hantera era specifika utmaningar inom HR, för kortare eller längre tidsperioder, allt efter hur ert behov av stöd ser ut.

Referenser ifrån några av våra kunder

Affirmera HR

En helhetsleverantör inom HR och Rekrytering

Affirmera HR är en helhetsleverantör inom HR och rekrytering som stöttar ert företag strategiskt och operativt under hela medarbetarresan, enstaka timmar eller via ett abonnemang. Ingen fråga är för stor eller för liten för oss. Affirmera har bred erfarenhet av olika branscher och tjänsteområden, stora som små bolag. 

Oavsett var ert företag finns i Sverige, kan Affirmera hjälpa er! 

Det genuina, enkla och personliga samarbetet

Vi tror på det genuina, enkla och personliga samarbetet där vi, genom att lära känna er verksamhet, kan ger er det optimala stödet och tillsammans stärker vi er organisation.

Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan bli er externa HR-avdelning och stötta er på er HR-resa. Er framgång är vår prioritet, och vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål – oavsett var ert företag finns i Sverige.

Affirmera HR – Din Externa HR-Avdelning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå