HR-UTVECKLING

Skräddarsydda lösningar

Skräddarsydd HR-utveckling

Affirmera är specialister på att bygga upp och utveckla olika verksamheters HR-rutiner och processer, policys, företagskultur, medarbetarengagemang etc. Vi arbetar i projektform och har en nära dialog med er. Vi skapar skräddarsydda lösningar som är anpassade för er verksamhet och behov. Vi hjälper till med projektledning, genomförande, implementation och uppföljning samt att säkerställa att branschspecifika regler, standarder och lagar inom HR-området följs.  

En väl genomarbetad HR-struktur skapar en stabil plattform för verksamheter vilket är en förutsättning för utveckling och tillväxt. Genom en väl genomarbetad HR-struktur ges förutsättningar för medarbetare och chefer arbeta mer effektivt, spara tid och färre fel och misstag kommer att begås. Ett bra HR-struktur skapar nöjdare, tryggare och engagerade medarbetare samt chefer som stannar kvar och som lyckas bättre i deras roller. Utan medarbetare, fungerar ingen verksamhet. Ja, HR är hjärtat i en verksamhet!

Kontakta oss så berättar vi mer!

HR-rutiner, policys och medarbetarhandbok

Med vår erfarenhet kan vi bistå er i att ta fram och implementera policys, etablera effektiva rutiner och skapa en medarbetarhandbok som är skräddarsydd efter er organisation. Vi kan hjälpa till med att ta fram en arbetsmijlöhandbok och att sätta upp strukturen för att bra arbetsmiljöarbete. Vi kan hjälpa till att ta fram en HR-strategi som är i linje med er affärsstrategi etc. Kort och gott, vi hjälper er att strukturera upp allt ert HR-arbete.

Vill ni ta ert HR-arbete till en ny nivå men är osäker på vad ni behöver göra? Då kan det vara bra att göra en medarbetarundersökning eller en HR-Genomlysning. Kontakta oss så berättar vi mer! 

Projektledning

Ibland behöver man djupdyka inom något område för att få fram ett bra underlag som leder till en förbättring. Det kan vara svårt att hinna med det i den dagliga verksamheten. Oavsett om ni behöver stöd för små eller omfattande projekt, så finns vi här för att erbjuda vårt kunnande och erfarenhet och hjälper er att driva arbetet. Vi anpassar våra tjänster efter era behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

HR-digitalisering

Är ni behov av att köpa in ett HR-system eller något annat HR-system för att effektivisera ert HR-arbete? Det kan var en djungel att navigera sig fram mellan olika system och leverantörer. Vi kan hjälpa er med projektledning av ert arbete med att digitalisera HR-information och HR-rutiner. Kontakta oss så berättar vi mer!

Utbildning och workshops

Behöver organisationen en injektion av kunskap och ny energi? Behöver ni ta ett grepp kring er företagskultur? Vi hjälper er med olika utbildningsinsatser och workshops anpassade efter ert behov. Kontakta oss så berättar vi mer!

Affirmera - Specialister på HR-utveckling

Oavsett var i Sverige ert företag är beläget, finns Affirmera där för er. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stötta er på er HR-resa och underlätta det dagliga HR-arbetet i din organisation. Er framgång är vår prioritet och vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål.

Affirmera HR – Din Externa HR-Avdelning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå