REKRYTERING

Effektiv Rekrytering

Hitta rätt kandidat med hjälp av Affirmera

Affirmera hjälper er att hitta de kandidater som bäst matchar ert behov genom vår kvalitetssäkrade rekryteringsprocess. Affirmera erbjuder stöd i alla skeden av rekryteringsprocessen; från kravspecifikation till en bra plan för onboarding. Vi hjälper även till med headhunting och second opinion.
Vi kan även hjälpa er med att ta fram en plan för ert långsiktiga kompetensbehov där vi utgår ifrån en kompetensinventering och en successionsplanering, er affärsplan och marknaden.

Affirmera har gedigen erfarenhet av rekrytering inom olika branscher och vi förstår vikten av att anställa rätt person och att ha en effektiv rekryteringsprocess.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Affirmeras rekryteringsprocess

Grundlig behovsanalys – Att anställa rätt person till rätt tjänst för att fylla rätt behov i verksamheten är en process som går betydligt djupare in i en verksamhet än bara rekrytering och personbedömning.

För att lyckas på bästa sätt med er rekrytering är vi måna om att lära känna er verksamhet och kultur samt förstå vilka talanger ni behöver för att nå era mål, därför startar vi alltid upp varje rekrytering med en grundlig behovsanalys tillsammans med er.

Seach och annonsering – När vi har ert behov klarlagt startar vi genast igång med search i de närverk vi har tillgång till. Vi hjälper er med annonsering i de kanaler som är relevanta för rekryteringen. Vi håller er uppdaterade under processens gång på hur många kandidater vi får in.

Urval och intervjuer – Vi går igenom inkomna ansökningar och intervjuar relevanta kandidater. Vi arbetar kompetensbaserat med stor vikt på rätt personlighet, vilket är en röd tråd genom hela vår rekryteringsprocess. Vi uppdaterar er under processen gång kring vårt urval och intervjuer.

Affirmeras rekryteringsprocess forts.

Presentation av relevanta talanger – Vårt mål är att alltid presentera 3-5 slutkandidater där vi går igenom deras profil djupare med er. De kandidater som ni finner mest intressanta går vidare till nästa steg där de får göra tester.

Kvalitetssäkring och tester – Vi har tillgång till ett brett urval av personlighetstester, färdighetstester och andra bedömningsverktyg där vi kommer att rekommendera de tester som är mest lämpliga för er rekryteringen. Affirmera använder sig av tester som bygger på vetenskapliga studier och är designade i enlighet med internationellt erkända standarder. Resultatet av testerna går vi igenom med varje kandidat i en djupintervju. Resultatet och vår bedömning av djupintervjun går vi därefter igenom med er.

Referenstagning – I nästa steg tar vi referenser för de kandidater som är fortsatt intressanta för er. Vi tar alltid kontakt med referenserna över telefon.

Affirmeras rekryteringsprocess forts.

Anställningsprocessen – Vi är med er hela vägen tills dess att anställningskontraktet är på plats. Har ni inte någon bra mall för anställningsavtal med tillhörande villkor hjälper vi er med det.

För att få bästa möjliga resultat av er rekrytering och på bästa och snabbaste sätt få den nyanställde att bli en effektiv och välfungerande del av er verksamhet, hjälper vi er gärna med att ta fram en plan för onboarding.

Utvärdering – Affirmera strävar efter att göra varje rekryteringsprocess smidig och effektiv med ett så gott resultat som möjligt. Vi är därför måna om att göra en utvärdering tillsammans med er ett antal månader efter avslutad rekrytering.  

Nöjd-kund-garanti –  Om den kandidat som ni väljer att anställa inte motsvarar den kravprofil vi tillsammans tagit fram eller om den anställde väljer att sluta inom 3 mån träder vår nöjd-kund-garanti in.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Affirmera HR - Effektiv rekrytering

Oavsett var i Sverige ert företag är beläget, finns Affirmera där för er. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan stötta er på er HR-resa och underlätta det dagliga HR-arbetet i din organisation. Er framgång är vår prioritet, och vi ser fram emot att hjälpa er att uppnå era mål.

Affirmera HR – Din Externa HR-Avdelning

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå